วิธีการสั่งซื้อ

สั่งซื้อและจัดส่งทางไปรษณีย์

สั่งซื้อแล้วจัดส่งทางไปรษณีย์

 • 1. สอบถามรายละเอียด

  สอบถามรายละเอียดสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ เพื่อสรุปจำนวนยอดเงินที่ต้องชำระ และสอบถามเลขที่บัญชีผ่านทาง
  โทรศัพท์: 034-225612, 034-322030
  อีเมล: [email protected]
  ID LINE: kongkaherb

 • 2. แจ้งหลักฐานการจ่ายเงิน

  ส่งหลักฐานการจ่ายหรือโอนเงิน พร้อมระบุที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง สินค้าที่สั่งซื้อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับผ่านทาง
  โทรสาร: 034-321103
  อีเมล: [email protected]
  ID LINE: kongkaherb

 • หมายเหตุ

  • สินค้าจะถูกจัดส่งทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ก่อนเวลา 14.00 น. หากผู้สั่งซื้อส่งหลักฐานการโอนเงินหลังเวลาดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดส่งในวันทำการถัดไป
  • สินค้าจะถูกจัดส่งในรูปแบบพัสดุไปรษณีย์แบบธรรมดา ซึ่งจะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 – 7 วันทำการไปรษณีย์
  • ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อต้องการให้จัดส่งสินค้าในรูปแบบพัสดุไปรษณีย์แบบด่วน(EMS) ผู้สั่งซื้อต้องชำระค่าส่งด่วนเพิ่มอีกประมาณ 100 – 200 บาท (คิดตามราคาจริงของ อัตราค่าบริการไปรษณีย์ EMS)
  • ฟรี! ค่าบริการจัดส่งเมื่อสั่งสินค้าครบ 500 บาท ขึ้นไป ยกเว้นสินค้าประเภทยาหม่อง และเฉพาะพัสดุไปรษณีย์ภายใน-ประเทศเท่านั้น

สั่งซื้อผ่านผู้แทนจำหน่ายสินค้า

สั่งซื้อผ่านผู้แทนจำหน่ายสินค้า

 • 1. สอบถามรายละเอียด

  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท หรือฝากข้อมูลการติดต่อกลับให้บริษัทผ่านทาง
  โทรศัพท์: 034-225612, 034-322030
  อีเมล: [email protected]
  ID LINE: kongkaherb

 • 2. สั่งสินค้าและชำระเงิน

  ติดต่อเพื่อสั่งสินค้าและชำระเงินโดยตรงผ่านทางผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท

 • หมายเหตุ

  • การสั่งซื้อผ่านทางผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นวิธีการสั่งซื้อสินค้าสำหรับผู้สั่งซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าในปริมาณมากหรือซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง

สั่งซื้อแล้วจัดส่งทางขนส่งเอกชน

สั่งซื้อแล้วจัดส่งทางขนส่งเอกชน

 • 1. สอบถามรายละเอียด

  สอบถามรายละเอียดสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ เพื่อสรุปจำนวนยอดเงินที่ต้องชำระ และสอบถามเลขที่บัญชีผ่านทาง
  โทรศัพท์: 034-225612, 034-322030
  อีเมล: [email protected]
  ID LINE: kongkaherb

 • 2. แจ้งหลักฐานการจ่ายเงิน

  ส่งหลักฐานการจ่ายหรือโอนเงิน พร้อมระบุที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง สินค้าที่สั่งซื้อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับผ่านทาง
  โทรสาร: 034-321103
  อีเมล: [email protected]
  ID LINE: kongkaherb

 • หมายเหตุ

  • การสั่งซื้อผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนเป็นวิธีการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้สั่งซื้อที่ ต้องการซื้อสินค้าในปริมาณมากหรือซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง